Vad är det alla pratar om?

image7

På Venus är det för varmt och på Mars för kallt. Temperaturen på jorden är så lagom att vi faktiskt kan leva här. Detta beror på atmosfären och dess växthusgaser. Venus atmosfär har på tok för mycket växthusgaser och Mars har nästan inga gaser alls, jordens atmosfär innehåller precis lagom.

Solens strålar når in i jordens atmosfär och värmer upp planeten som sedan utstrålar värme som så småningom lämnar atmosfären. Växthusgaserna absorberar värmen vilket innebär att vi (med rätt mängd växthusgaser) har en behaglig medeltemperatur på ca 15 grader, men med den ökade halten växthusgaser absorberas mer värme och det blir varmare.

Det är i huvudsak koldioxid som bidrar till den ökade mängden växthusgaser i atmosfären, andra gaser som metan och dikväveoxid påverkar, men inte i lika stor utsträckning. Källan till allt koldioxid är all form av förbränning av fossila bränslen (olja, naturgas och kol), det vill säga större delen av all förbränning.

Detta är den ökade växthuseffekten och vår största klimatkris. Vad som väntas inträffa med en höjd medeltemperatur kan ni läsa om i DN:s artikelserie som jag tipsar om i inlägget "Grad för grad" längre ner.


...sådär ja, nu vet ni det.

RSS 2.0